Izdavanje polisa putnog osiguranja | Terra Travel

Međunarodno putno
zdravstveno osiguranje

PUTNO OSIGURANJE

Terra Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Uz fotokopiju prve stranice pasoša, možete u poslovnici Terra Travela pribaviti polisu osiguravača GENERALI OSIGURANJE Srbija koja za osigurani period pokriva u slučaju potrebe, troškove lečenja i bolničke troškove do 30.000 evra.

 

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje Vam brzu i kvalitetnu zaštitu od mogućih neprijatnosti u slučaju iznenadne bolesti ili povrede na putovanju.

Korisniku polise Delta Generali osiguranja za vreme putovanja i boravka u inostranstvu dostupne su asistenske usluge kao i usluge medicinske, opšte pomoći.

Kupovinom osiguranja obezbeđene su Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno.

 

Terra travel

Šta nudimo?

courier-delivering-food-1.jpg
New Years Sale

25% OFF House Moving