Pravno obaveštenje

Prava intelektualne svojine

Izraz „web sajt“ obuhvata sve web stranice na web adresi www.terratravel.rs kao i na poddomenima koji se nalaze u sklopu web sajta www.terratravel.rs (u daljem tekstu: web sajt).

Celokupan sadržaj web sajta, dizajnerska rešenja, tekstovi, baze podataka, tabele, fotografije, crteži, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno su vlasništvo preduzeća Terra Travel doo, ukoliko nije drugačije naglašeno.

Zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt.

Znak i logotip Terra Travel doo agencije (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik web sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom (agenti).

 

 

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac web sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje.

Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.terratravel.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

Terra Travel doo ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova sa www.terratravel.rs.

 

Ograničenje odgovornosti

Terra Travel doo se trudi da su podaci na web sajtu tačni i ažurni, tako da Terra Travel doo ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Sve fotografije na web sajtu su “potpisane” ili originalnim imenom autora ili stranicom odakle su preuzete i predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o detaljima putovanja, aranžmana…

 

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje ostavite na web sajtu (www.terratravel.rs), koriste se isključivo za internu upotrebu i Terra Travel ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima. Za više informacija o tome kako prikupljamo i čuvamo Vaše lične podatke posetite stranicu “Politika privatnosti

 

Cookie ili kolačić

Za više informacija o korišćenju “Cookie – Kolačića” na našem sajtu pogledajte ovu stranicu.

Za sve moguće sporove oko korišćenja web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije i sve eventualne sporove rešavaće nadležni sud u Beogradu.
Samim korišćenjem web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

 

courier-delivering-food-1.jpg
New Years Sale

25% OFF House Moving